SGB

 

Ons Storie

Nuwe Hoop Skool – Die sleutel tot sukses!

Wat aanvanklik begin het as ‘n skool met 33 leerders, 14 personeellede en 2 huismoeders in die ou St Peters Hostel in Murraystraat, Brooklyn, Pretoria, is omskep in die Nuwe Hoop Skool wat ons vandag ken.  In 1979 is ‘n nuwe skoolgebou van R 1,8 miljoen op die huidige perseel opgerig.  Die skool is vernoem na die plaas wat as ‘New Hope’ bekend gestaan het.

Nuwe Hoop Skool verskaf opleiding aan 417 leerders wat wissel van Graad RRR tot Graad 12.  Lewens- en Beroepsvaardighede word ook aangebied. Ons leerders volg dieselfde kurrikulum as hoofstroomskole.

Ons maak voorsiening vir leerders met uiteenlopende kulturele agtergronde, elk met hul eie unieke uitdagings soos serebrale- en fisiese gestremdhede, traumatiese hoofbeserings of spesifieke leergestremdhede (soos ADHD en ADD).

Die skool bied koshuisgeriewe aan vir leerders gedurende die week. Leerders het ook toegang tot ons naskoolfasiliteite waar hulle na skool tot 17:30 versorg word en daar toegesien word dat hulle hul huiswerk en studies voltooi.

Onderwysers, sielkundiges, fisio-, arbeids- en spraakterapeute, klasfasiliteerders, klasassistente en algemene assistente vorm deel van die span wat elke leerder help om hul spesifieke leeruitdagings te oorkom. Die skool het ook voltydse verpleegsusters, ‘n maatskaplike werker en berader.

Nuwe Hoop Skool is uniek – ons bied Drie Kurrikulêre Bane aan om elke leerder die geleentheid te bied om optimaal te ontwikkel.   Buiten die hoofstroom akademiese  kurrikulum wat NSS aanbied, is daar ook ‘n Beroeps- en Lewensvaardigheidsfase wat voorsiening maak vir leerders wat reeds in ons skool is wat nie met die assesseringskriteria van die CAPS kurrikulum kan volhou nie.

Die fokus van die Tegniese Beroepsfase val op entrepreneurskap en praktiese werksverwante vaardighede.  Lewensvaardigheidsfase leerders word ondersteun om onafhanklik te funksioneer en toepaslike sosiale- en lewensvaardighede te ontwikkel. ‘n Praktiese voorbeeld hiervan is die teetuin wat op die laaste Vrydag van elke maand gedurende die skooltermyn vanaf 10:00 tot 12:00 aangebied word.  Leerders is betrokke by die voorbereiding van die kos, versiering van die tafels en die bediening van voedsel – alles werksverwante vaardighede wat deel uitmaak van die skool-tot-werk-program.

Ons skool is trots op ‘n 100% matriekslaagsyfer oor die afgelope sewe jaar.  Ons bied ‘n wye verskeidenheid somer- en wintersportaktiwiteite aan. Ons leerders presteer op Provinsiale en Nasionale vlak. Leerders neem ook deel aan kultuuraktiwiteite soos Eisteddfod, rolstoeldanse en drama.

Nuwe Hoop Skool – Die sleutel tot sukses!

VISIE

Leerders wat toegerus is om hul volle potensiaal as lede van die samelewing te bereik.

MISSIE

Elke leerder se unieke, individuele leer– en ontwikkelingsbehoeftes word aangespreek in ‘n multi-dissiplinêre benadering wat alle belanghebbendes betrek.

cookieproject