Fooie


NUWE HOOP SKOOL

Fooie – 2021

PER MAAND
(11 Maande)

PER JAAR

Skool Fooie

 R 2864,00  R 31 504,00

Naskool

 R 1 500,00  R 16 500,00

Koshuis

 R 3 938,00  R 43 318,00

NEW HOPE SCHOOL
STANDARD BANK
Account number: 011 835 176
Branch: Brooklyn
Branch code: 011 245
Reference: 4 DIGIT SCHOOL
ACCOUNT NUMBER

**Ouers wat voor of op 15 Februarie die jaar se skoolfooie ten volle betaal, ontvang ‘n 5% korting.