Fooie


PER MAAND

PER JAAR

Pre-Primêre Fase

 R 2 727,00  R 29 997,00

Graad 1 – 12

 R 2 727,00 R 29 997,00

Tegniese Beroep- en Vaardigheidsfase

R 2 727,00 R 29 997,00

Naskool

 R 1 500,00  R 16 500,00

Koshuis

 R 3 750,00  R 41 250,00

**Ouers wat voor of op 28 Februarie die jaar se skoolfooie ten volle betaal, ontvang ‘n 5% korting.