Welkom by Nuwe Hoop Skool


Grondslagfase


 “OM ‘N KIND TE LEER OM GETALLE TE TEL, KAN ‘N GOED BEOEFENDE AKTIWITEIT WEES, MAAR OM DIE KIND TE LEER WAT IN DIE LEWE TEL, IS BAIE BELANGRIKER


In die Grondslagfase maak ons gebruik van ‘n leerdergesentreerde benadering. Ons het unieke hulpbronne wat verseker dat elke leerder gelyke toegang tot onderwys en geleenthede het om te kan leer.

Die onderwysers is opgelei om met leerders met uitdagings te kan werk en woon gereeld opleidingsessies by om op hoogte te bly van nuwe metodes en benaderings. Ons werk saam met ‘n multi-dissiplinêre span om te verseker dat ons as ‘n span saam met die ouers, na die beste belang van die leerders omsien.

Ons volg ‘n holistiese benadering en neem deel aan kultuur- en sportaktiwiteite gedurende skoolure. Jaarlikse uitstappies word met die leerders onderneem of aktiwiteite word na die skool gebring om nuwe lewenservarings op te doen en hul kennis oor die wêreld rondom hulle te verbreed.