Welkom by Nuwe Hoop Skool


Tegniese Beroepsfase


Tot dusver het basiese onderwys twee bane gehad: die akademiese / tegniese, wat lei tot die Nasionale Senior Sertifikaat en tegniese beroep wat lei tot ‘n kwalifikasie op dieselfde vlak binne die Nasionale Kwalifikasieraamwerk: óf die N3-sertifikaat of die Nasionale Sertifikaat (Beroeps-) Vlak 4. Albei bane word gebou op ‘n skoolprogram van algemene onderwys tot aan die einde van graad 9, waarna leerders óf in skole kan bly óf oorgaan na Tegniese en Beroepsonderwys en Opleidings (TVET) kolleges, wat deur die N1 / NK (V) Vlak 2 en die N2 / NK (V) vlak 3 na N3 / NK (V) Vlak 4 en selfs verder as die N6-vlak.

Nou word ‘n derde baan deur die Departement voorgestel: die tegniese beroepsstroom wat vaardighede en beroepsprogramme sal bied. Vaardighede en beroepsopleiding is bedoel om taal-, funksionele wiskunde- en lewensvaardighede te bied, asook om 22 professionele spesialisasie te bied.


Nuwe Hoop Skool bied tans die volgende vakke aan:

  • Afrikaans
  • Engels
  • Wiskunde
  • Lewensvaardighede
  • Rekenaar Tegnologie
  • Houtbewerking
  • Plaatmetaalwerk
  • Kuns en Kunsvlyt
  • Verbruikerstudie Naaldwerk