Toelatings en Verwysings


Leerders kan slegs na die skool verwys word deur die plaaslike GDO distrikskantoor.

Ouers van voorskoolse leerders moet direk aansoek doen by die distrikskantoor in die omgewing waar hul bly.

Ouers van leerders wat reeds in ‘n skool is, maar spesifieke leerderhindernisse ervaar, moet met die leerder se huidige skool kontak maak, sodat hulle die SIAS verwysingsproses met die distriksamptenaar kan begin.  Spesifieke departementele dokumente soos die SNA-1 en SNA-2, sowel as dokters- en terapieverslae moet aangeheg wees.

Leerders wat nie tans ‘n skool bywoon nie, of wat tuisonderrig ontvang, moet ook direk by die distrikskantoor in die area waar hulle woon aansoek doen.

Potensiële leerders wat wag vir plasing in ‘n spesiale skool word deur ‘n multi-dissiplinêre span ge-evalueer.  Die distriksamptenaar sal dan ’n aanbeveling maak vir ‘n geskikte skool.

Indien plasing in Nuwe Hoop Skool aanbeveel word, kan dit regdeur die jaar geskied, afhangende van beskikbaarheid in ‘n spesifieke klas.