Welkom by Nuwe Hoop Skool


Visie:

Om die Nasionale kurrikulum aan te bied, aangepas vir inklusiewe onderwys vir leerders met serebrale gestremdheid, liggaamlike gestremdhede en ander spesifieke leergestremdhede, wat nie baat vind by die akademiese baan (CAPS) by Nuwe Hoop Skool nie.


Missie:

 • Om leerders volgens hul vermoëns toe te rus om funksionele akademiese, praktiese, lewens- en werkvaardighede aan te leer.
 • Om leerders toe te rus om gewaardeerde burgers van die land te kan wees en om hul rol in die samelewing te vervul.
 • Om ondernemingsvaardighede aan te moedig en te ontwikkel.

Kurrikulums in die vaardigheidsfase:

 

Daar is twee geskikte kurrikulums in die vaardigheidsfase wat binne die bereik van elke leerder is en hulle voorberei op die beskermde en oop arbeidsmark.

Tegniese beroepsvaardigheidsbaan

Die fokus is om vaardighede en beroepsprogramme aan te bied. Vaardighede en beroepsprogramme is bedoel om taal-, funksionele wiskunde- en lewensvaardighede te beïnvloed, asook ‘n keuse uit 22 beroepsgerigte spesialisasies.

Nuwe Hoop Skool bied tans die volgende vakke aan:
Akademiese vakke:

 • Afrikaans
 • Engels
 • Wiskunde
 • Lewensvaardighede: Liggaamsoefening / Natuurwetenskap
 • Rekenaargeletterdheid

Praktiese vakke:

 • Houtwerk
 • Sweis- en plaat/ metaalwerk
 • Kuns en kunsvlyt
 • Haar, naels en skoonheid

Skool na werk program:

 • Leerders, 16 jaar en ouer, wat deur die Arbeidsterapeute geïdentifiseer word, word een keer per week vir ten minste 3-4 uur( duur van ses periodes gedurende skooltyd), na ‘n instituut in die arbeidsmark gestuur sodat toepaslike werkservaring opgedoen word.
 • Mosaïek (leerders word deur die arbeidsterapeute gekies om die kapasiteit van die leerder in die beroepsveld te bepaal)

 Lewensvaardigheidsbaan

 

Die Lewensvaardigheidsbaan maak voorsiening vir leerders met serebrale gestremdheid, fisieke gestremdhede en veelvuldige gestremdhede wat kognitiewe beperkings het en nie aan die assesseringskriteria van die TOP voldoen nie.
Die Diff Caps-kurrikulum is geskryf vir die SID (leerders met ernstige intellektuele gestremdhede) Hierdie gedifferensieerde CAPS-kurrikulum strek oor ‘n periode van 14 jaar.

Die leerprogram dien as doel om:

 • Leerders toerus, ongeag hul ras, geslag, liggaamlike of intellektuele vermoë vir 88selfvervulling en betekenisvolle deelname aan ‘n samelewing as burgers van ‘n vrye land.
 • Die ontwikkeling van sosiale interaksies en verhoudings
 • Waardering van inheemse kennisstelsels

Beginsels:

 • Die reg van menswees
 • Bemagtiging
 • Aktiewe leer
 • Aangepaste kennis en vaardighede
 • Menseregte, inklusiwiteit, omgewings- en sosiale geregtigheid

Na voltooiing van hierdie leerprogram sal kinders met SPID die volgende bereik het:

 • Toegang tot lewenslange leer
 • Maksimum gesins- en gemeenskapsintegrasie
 • ‘n Verhoogde vlak van kommunikasie
 • ‘n Verhoogde vlak van sosiale en emosionele welstand
 • Erkenning en respek vir hul regte en waardigheid

Vakke:

 1. Kommunikasie en taal:
 2. Ruimtelike en konseptuele ontwikkeling
 3. Lewensvaardighede

Ontwikkeling en leer vind plaas deur die deurlopende integrasie van kommunikasie, ruimtelike en konseptuele ontwikkeling en lewensvaardighede waaraan die kind daagliks blootgestel word aan en ervaar in sy / haar natuurlike omgewing of daaglikse program.